Jsme dynamická IT společnost se zaměřením na poradenství a komplexní služby v oblasti informačních systémů a technologií. Poskytujeme konzultanty a IT specialisty s vysokou kvalifikací pro konzultační služby, vývoj softwaru a jeho outsourcing.
Většinu našich klientů tvoří zákazníci s nadnárodní působností z různých oblastí průmyslu, služeb a bankovnictví.

Činnosti

KonzultačníProjektovéOutsourcingVývojHardware

Konzultační: Vycházíme vstříc společnostem, které chtějí podpořit své rozhodnutí nezávislým posudkem navrhovaného projektu. Hodnotíme efektivitu navrhovaného řešení s ohledem na potřeby a možnosti zákazníka a doporučujeme výběr z navržených možností.

Projektové: Poskytujeme zákazníkům komplexní podporu při stanovení koncepce i implementace řešení v oblasti IT/IS. Podrobná analýza požadavků, jejich přesná identifikace a klasifikace jsou nezbytným předpokladem úspěšné realizace firemních cílů.

Outsourcing: Využitím našich konzultantů a specialistů se daří klientům zvyšovat flexibilitu a efektivitu všech potřebných činností, dochází k navýšení produktivity práce a současně ke snížením nákladů.

Vývoj: Pro naše zákazníky zajišťujeme vývoj aplikací na zakázku, plně přitom respektujeme jejich potřeby a možnosti.

Hardware: Zákazníkům jsme schopni zajistit dodávky hardware včetně celých infrastruktur (počítačové sítě, servery včetně OS a licencí, telekomunikační zařízení apod.)


IntegiaInteligence